• 7e Bataljon van Linie

  In juni 1815 speelde dat bataljon een belangrijke rol op de slagvelden van Quatre Bras en Waterloo, waar Napoleon definitief werd verslagen. Als onderdeel van de brigade Van Bijlandt werd bij Quatre Bras op 16 juni de opmars van de Franse troepen gestopt. Twee dagen later, op 18 juni, kreeg de brigade de eerste grote Franse aanval te verduren in de Slag bij Waterloo.

  In juni 1994 werd dit bataljon, met de herdenking in 1995 in het vooruitzicht van de Slag bij Waterloo, voor re-enactment heropgericht.

  Lees meer op onze website.

 • 2e Bataljon Grenadiers Compagnie

  Met de inval van de Kozakken in Nederland op 17 november 1813 begon de Bevrijdingsoorlog in Nederland. Op 23 november 1813 richtte de voormalige officier Phaff op eigen kosten een regiment infanterie op. Het 2e Bataljon oa nam deel aan de verdediging van Breda en de belegering van Naarden. Het jaar daarop stond het vooraan in de beslissende aanval op de Franse Keizerlijke Garde in de slag bij Waterloo.

  192 jaar na de oprichting van het Regiment van Phaff vormde een groep ervaren re-enactors de vereniging "2e Bataillon Grenadier Compagnie", met als doel het uitbeelden van burgers en soldaten uit de tijd van de Bevrijdings-oorlog. Wij bezoeken regelmatig evenementen in binnen- en buitenland.

  Bezoek onze website

 • 27ste jagers, 6e compagnie flankeurs, kapitein De Crassier

  De Jagers vormden de lichte infanterie van een leger, welke naast het gewone infanteriewerk ook geoefend waren in speciale taken. Zo werden ze vaak vooruit gezonden in veldslagen om andere eenheden te dekken, voerden verkenningen uit en probeerden de vijandelijke eenheden te ontregelen, door hun officieren, tamboers en vaandeldragers uit te schakelen. Zo kon de strategie van de tegenstander onderuit gehaald worden, omdat er verwarring in zijn gelederen werd gewekt of onbedoelde aanvallen uitgelokt worden. Jagers hadden dus de bedoeling om heel actief aanwezig te zijn.

  Op evenementen werken we veelal samen met andere verenigingen, die ook Nederlandse eenheden uitbeelden zoals het 7e bataljon van Linie, het 5e bataljon Nationale Militie en de artilleriesectie van de batterij Stevenaar. Zo vormen we de historische Brigade Bijlandt, die in juni 1815 vocht in de veldslagen van Quatre-Bras en Waterloo.

 • 5e Bataljon Nationale Militie

  De werkgroep 5de Bataljon Nationale Militie van de vereniging MARS is opgericht op 1 december 1999. De leden beelden functies uit variërend van fuselier tot kapitein. Ook biedt de werkgroep onderdak aan kampvolg(st)ers en aan enkele re-enactors die een staffunctie vervullen in de ‘Brigade Bylandt'. Deze brigade is een samenwerkingsverband tussen de verschillende verenigingen die eenheden uitbeelden die in 1815 ook samen onder deze brigade vielen. Op dit moment zijn dit de vereniging ‘7de Bataljon Infanterie van Linie (1815)', de werkgroep ‘Het 27ste Bataljon Jagers' van de V.M.L.H. en de ‘Artilleriesectie Winzinger, 4de Bataljon' van de vereniging Saluut batterij Atkins. Wanneer de ‘Brigade Bylandt' in zijn geheel samenkomt, staat er een eenheid van meer dan honderd militairen!

  Lees meer op onze website.

 • Saluutbatterij Rijdende Artillerie A'dam
  Saluutbatterij Rijdende Artillerie Amsterdam is opgericht op 11 december 2000 en probeert een zo goed mogelijk beeld te geven van het leven rond het jaar 1813-1815, zoals veldslagen, bivak en exercitie. Bij de uitbeelding zijn kanonniers (met kanon) marketentster en burgerbevolking. De S.B.R.A. is present bij verschillende activiteiten zoals: reanecments, taptoe's, ouverture 1812, openingen en gaat regelmatig op bezoek bij andere vestingsteden.
  De kanonniers dragen een trompet waarmee marsen en signalen worden geblazen. (Rijderslied, Prinsessenmars) Tevens is de S.B.R.A in het bezit van een groep die de tijd 1600 uitbeelden inclusief piekeniers, kanon en burgerbevolking met kampement.
  Bij deze groep word er geblazen op bazuinen.

  Lees meer op onze website.

 • En Vedette

  En Vedette streeft er naar om het leven van de cavalerist in de napoleontische periode (1795-1815) zo realistisch mogelijk uit te zeelden. Hierbij proberen we onze uitrusting en uniformering zo historisch verantwoord mogelijk te krijgen. Dit geldt ook voor de uitrusting voor de paarden. Het bivakleven wordt tevens zo authentiek mogelijk gehouden.

  De vereniging heeft vriendschap en de liefde voor paarden en de rijkunst hoog in het vaandel staan. Thans beelden we twee cavalerie-regimenten uit:

  Het 6de Regiment Huzaren van Boreel (Nederlands 1815)
  Het 3ème Regiment Chasseurs a Cheval de la Ligne (Frans tot 1813).

  Lees meer op onze website.

 • Gegoede burgerij vereniging Het Salet

  Het Salet stelt zich ten doel het leven uit te beelden van de gegoede burgerij uit de periode 1795-1815 in Nederland. Het Salet wil via levende geschiedenis laten zien hoe gegoede burger rond 1800 leefde. De leden doen dit tijdens evenementen die in den lande plaatsvinden maar ook daarbuiten. Het Salet organiseert ook zelf evenementen, zoals een huwelijk, déjeuner champêtre, een jachtpartij, een modeshow, een soiree, een diner of een muziekavond. Deze activiteiten vinden meestal plaats in een weekend op daarvoor geschikte locaties. Het Salet is een betrekkelijk historische vereniging, die al een paar geslaagde evenementen op haar naam heeft staan. Naast de eigen evenementen op historische locaties is Het Salet soms ook present bij evenementen georganiseerd door derden, zoals de Napoleontische Associatie der Nederlanden of vergelijkbare associaties in het buitenland. Lees meer op onze website.

 • Equipage de Delft, Marine 1795-1797

  Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Slag bij Kamperduin (1797). Dit prachtige 18e eeuwse linieschip wordt momenteel in Rotterdam herbouwd.

  De afgelopen jaren heeft de Equipage tal van gebeurtenissen op de Scheepswerf ‘De Delft’ bijgewoond maar is ook vele malen aanwezig geweest bij evenementen en veldslagen van de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN) . De Equipage is in Nederland de enige aangesloten re-enactment vereniging die mariniers uit de 18e eeuw uitbeeld. Er zijn officieren, marinesoldaten, kampvolgsters en een kok. De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers en gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Lees meer op onze website.

 • Douanes Imperiales

  Douanes Imperiales - Het Keizerlijke Douanes corps opgericht in 1804 onder Napoleon I was een allround para militair apparaat en bestond in zijn vorm tot 1815. Ervaren soldaten en veteranen konden hierin dienst nemen, onder hen ook vele Nederlanders en Belgen. Onze vereniging is opgestart in 2009, plezier beleven in onze uitbeelding met de leden staat voorop. Als tirailleurs op het slagveld of als douaniers die smokkelaars opjagen ergens in een donker bos, het zit er allemaal in.

  Lees meer op onze website.

 • Korps Sappeurs, Mineurs & Pontonniers

  Het Korps Sappeurs, mineurs & pontonniers is een nieuwe
  re-enactment vereniging die zich bezig houd met het weer tot leven brengen van de genie uit lang vervlogen tijden. Momenteel richten we ons op de de bevrijdingsoorlog in Nederland 1813/1814. (onze hoofd uitbeelding). Verder zijn er al plannen en ideeen voorde toekomst om ook andere periode's te belichten. Denk hier bij aan bijvoorbeeld Koningkrijk Holland , 80-jarige oorlog, de tiendaagse veldtocht en 1748 het oprichtings jaar van de Genie als militaire eenheid aan het
  staande leger.

  Bij interesse naar de vereniging neem dan contact op met onze secretaris secretariskorps@gmail.com

 • 3ème Régiment Grenadiers

  Het Grenadiers Corps van de Keizerlijke Garde van Napoleon was een van de meest vooraanstaande eenheden van het Franse leger ooit. Les Grenadiers Hollandais streeft als re-enactment groep naar de hoogste perfectie in het uitbeelden van het '3de Regiment Grenadiers a Pied Garde Imperiale'. Al in 2004 startten 18de eeuwse-geschiedenis enthousiastelingen in Nederland en Engeland initiatieven om de Hollandse Grenadiers, tot in het kleinst mogelijke detail, opnieuw leven in te blazen. Ons streven is het regiment, uit te beelden zoals het was net voor en tijdens de Russische Veldtocht (1812 campagne). Wij verwelkomen iedereen die met ons in de rangen plaats wil nemen en wil volgen 'in de voetstappen van de Keizer'. Ook alle meereizende niet-militaire 'rollen' rondom een dergelijke eenheid zijn welkom.


  Kijk voor meer informatie op www.le3eme.com

 • 85e Regiment d’Infanterie de Ligne

  De vroegste geschiedenis van het 85e regiment dateert uit 1690; Het regiment bestond toen nog uit Zwitsers die vochten in Franse dienst. In 1803 kreeg het regiment zijn definitieve naam: Het 85e regiment de ligne. Het regiment stond onder leiding van de 'ijzeren' maarschalk Louis Nicholas Davout (1770-1823), ook wel bekend als de prins van Eckmuhl. De meeste infanterie regimenten waren soortgelijk als het 85e.

  Het regiment is bijzonder omdat het deelgenomen heeft aan alle grote veldslagen in de revolutionaire tijd en onder Napoleon. Bovendien heeft het regiment soldaten uit diverse landen onder zich gehad, waaronder Nederlanders (voornamelijk uit het zuiden van Nederland). Het regiment heeft deelgemaakt van diverse grote veldtochten door vele landen: Italië, Egypte, Duitsland, Tsjechië, Pruisen, Polen, Oostenrijk, Rusland, de lage landen en Frankrijk.
  Lees meer op onze website.

 • The Meryton Society

  De dames en heren van the Meryton Society komen uit Meryton, Engeland. Meryton is een fictief dorp uit de roman Pride and Prejudice van Jane Austen. Het dorp is gelegen in het graafschap Hertfordshire. The Meryton Society wil laten zien hoe de gegoede burgerij (English ‘gentry’) in Engeland rond 1795 – 1817 leefde en doen dit door het organiseren en bijwonen van evenementen uit deze tijdsperiode. Tijdens een evenement zijn de leden op doorreis of op bezoek bij één van de vrienden uit hun klasse in Nederland. De leden zijn tijdens zo’n evenement vaak druk bezig met borduren, schilderen, brieven schrijven of dansen (demonstratie of workshop). Ook ontmoeten de dames en heren van de vereniging op regelmatige basis militairen en worden zij uitgenodigd voor hun soirees en country dances.
  Bezoek ook onze website.

 • 8ème Demi-Brigade d’Infanterie de Ligne (Depôt Neerlandais)

  In 2013 is door een aantal enthousiastelingen, die jarenlange ervaring hebben in re-enactment, deze vereniging opgericht. Dit vooral om aan de revolutionaire periode meer aandacht te schenken en als zodanig een grote periode uit de Napoleontische tijd te belichten.

  Op dit moment zijn er al lid-verenigingen in o.a. België, Frankrijk, Rusland, Tsjechië, Spanje en Italië die ook het 8e uitbeelden. Dit heeft als voordeel dat wij op deze manier gemakkelijk informatie over kleding of historische feiten kunnen uitwisselen. Ook kunnen wij gezamenlijk optrekken bij internationale evenementen zoals op de foto hieronder uit Leipzig is te zien.

  Historie: 1796: 8e demi-brigade d’Infanterie de Ligne gevormd uit de 3e demi-brigade de Bataille (1e Bat, 2e Regt d’Inf, 5e Bat Vol de l’Aisne en 5e Bat Vol de la Cote d’Or), 1e, 2e en 3e Bat. Volontaires de Lille, 1e Bat. Auxillaire de l’Eure en 1e Bat auxillaire de l’Aisne.

 
Aangesloten leden


Op deze pagina treft u een overzicht aan van de verenigingen die bij ons zijn aangesloten. Via de bovenstaande balk kunt u meer informatie opvragen. Klik op de pijlen om door de verenigingen te bladeren.

Lidmaatschap bij de NAN

Als u zelf ook zo actief mogelijk bezig wil zijn met de Napoleontische geschiedenis, dan staan bovenstaande lidverenigingen uiteraard klaar u als nieuw lid te ontvangen. Wij brengen u graag in contact met de juiste personen, maar u kunt in de meeste gevallen ook rechtstreeks contact opnemen. Mocht u als individu of vereniging lid willen worden van de NAN, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur voor meer informatie.

Aangesloten verenigingen

7e Bataljon Infanterie van Linie 1815
2e Bataljons Grenadier Compagnie
27e bataljon Jagers, 6e comp. Flankeurs
5de Bataljon Nationale Militie
27e Bataljon Jagers
92nd Gordon Highlanders
85ème Régiment d'Infanterie de Ligne
3ème Régiment Grenadiers
4e Bataljon Artillerie van Linie
Rijdende Artillerie Naarden
Rijdende Artillerie Amsterdam
Bataafse artillerie uit het jaar 1799
Exercitie Peleton Bourtange
Maastrichter Brigade Marechaussee
Cavalerie Vereniging En Vedette
Gegoede burgervereniging Het Salet
Equipage van 's lands schip "De Delft"
Douanes Imperiales
The Meryton Society
H.R.S.N. Oost-Pruisische Landwehr
8ème Demi-Brigade d’Infanterie de Ligne